Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
spotkania warsztatowe dla firm i samorządów

Najbliższe spotkanie

Radom

15.06.2023

O spotkaniach

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej do udziału w cyklu 6-ciu spotkań warsztatowych.

W trakcie spotkań zostaną zaprezentowane założenia programu i możliwości wsparcia. W części warsztatowej przedstawione zostaną szczegółowo warunki przyznania dofinansowania i realizacji projektów (między innymi: kryteria wyboru projektów). Część warsztatowa dotyczyć będzie działań:

dla przedsiębiorców: Automatyzacja i robotyzacja w MŚP, Wzornictwo w MŚP

dla JST: Adaptacja do zmian klimatu, Zrównoważona mobilność miejska

Część warsztatową poprowadzą eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

Program spotkań

11.00 – 11.30  rejestracja uczestników spotkania

11.30 – 12.30  otwarcie spotkania 

                 Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu, MFiPR
                 Marszałek Województwa, TBC
                 Przedstawiciel Komisji Europejskiej, TBC

                            sesja plenarna:

              – Prezentacja programu FEPW

              – Sesja pytań i odpowiedzi

12.30 – 13.30 przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 równoległe sesje warsztatowe dla beneficjentów FEPW   

      dla przedsiębiorców:

               – Automatyzacja i robotyzacja w MŚP 
                  prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

               – Wzornictwo w MŚP
                  prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

      dla samorządów:

                – Adaptacja do zmian klimatu
                prowadzenie: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

                – Zrównoważona mobilność miejska
                prowadzenie: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Dla kogo?

Spotkania skierowane są do wszystkich zainteresowanych wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, a w szczególności do przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Zapisy

Kielce

1.06.2023

Rzeszów

2.06.2023

Radom

15.06.2023

   

Lublin

16.06.2023

   

Olsztyn

19.06.2023

.

Białystok

28.06.2023